top of page

Effektivare Möten

Mötesteknik

 

Mötesteknik som tjänst

Ditt företag får smidiga och effektiva digitala möten med professionella verktyg. Med vår lösning får du en hybridverklighet och smidig integration med din övriga Microsoft Teams miljö.


Moderna och kreativa mötes- och konferensrumsutrustningar för dig och din verksamhet. Vi hjälper dig med all utrustning, vi sätter upp din hårdvara såsom skärm, kamera, mikrofon, manövreringspanel och bokningspanel vid lokalens ingång. Vi konfigurerar systemet efter lokalens dynamik och ser till att du får ta del av den nyaste beprövade tekniken för mötesrum och konferenser på ett optimalt sätt.


Våra lösningar är integrerade med Microsoft Teams, Google Meet, Zoom och många fler.

bottom of page