top of page

HELHETSLÖSNING

Cloud IT Solutions helhetslösning innebär att du inte längre behöver ha separata partners för din ICT-miljö, dvs IT, telefoni, dokumenthantering och mötesteknik, utan kan samla ihop alla delar i en integrerad lösning anpassad till dina behov av en Microsoft-certifierad partner.

Helhet51.png

Varför helhetslösning?

Precis som ett samspelt lag säkerställer en integrerad helhetslösning att alla delar samspelar, i stället för att spela var för sig, och på så sätt får den ut maximalt av sin förmåga.

 

Du får storbolagsskydd i hela din ICT-miljö  

Med en gemensam ram för IT, telefoni, skrivare och mötesteknik säkerställs du en ännu högre säkerhet där vi som Microsoft-certifierad partner ger ditt företag ett enhetligt säkerhetsskydd i storbolagsklassen som förebygger risker och skyddar mot attacker i hela din ICT-miljö.

 

Låt inte ansvaret falla mellan stolarna

Servicen effektiviseras genom att du har en partner som känner till och kan ta ansvar för hela din ICT-miljö, där Cloud IT Solution blir din single-point of contact. Att ha en single-point of contact eliminerar risken att ett problem som kan härröra till olika leverantörer/system hamnar mellan stolarna.

 

Missa inte viktiga uppdateringar och uppgraderingar

Genom att använda Cloud IT Solutions Microsoft Endpoint Management lägger du uppgraderingar och funktionsmonitorering på en certifierad leverantör så att hela din ICT är i toppform. Vi håller dig dessutom alltid uppgraderad med den senaste tekniken inom ICT.

 

Betala inte för mer än du behöver

Med en bredare portfölj av tjänster och produkter hos oss som leverantör får du lägre totalkostnader och du slipper spendera tid på att förhandla med flera leverantörer inom respektive område.

bottom of page